جلو بازو چکشی با صفحه هالتر

جلو بازو چکشی با صفحه هالتر

  • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضله دو سر بازویی
  • نوع تمرین : قدرتی
  • مکانیزم : جداسازی ( ایزولیت )
  • سطح تمرین : مبتدی
  • ابزار مورد نیاز حرکت جلو بازو چکشی با صفحه هالتر : صفحه هالتر

نحوه انجام حرکت جلو بازو چکشی با صفحه هالتر :

  1. صاف بایستید و یک صفحه هالتر سنگین را با دو دست خود بگیرید. دستان شما باید کاملا کشیده باشند. به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب ، صفحه هالتر را در زاویه ساعت 3:00 و ساعت 9:00 بگیرید.
  2. پاهایتان را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید و صفحه را در ارتفاع مفصل ران پا نگه دارید. این نقطه شروع حرکت جلو بازو چکشی با صفحه هالتر است.
  3. در حالی که آرنج شما به سمت داخل و قسمت بالایی دستتان ثابت است ، به آرامی با بیرون دادن نفس ( بازدم ) صفحه هالتر را تا زمانی بالا بیاورید که جلو بازوی شما با ساعدتان برخورد کند.
  4. نفس خود را به سمت داخل کشیده ( دم ) و برای چند ثانیه حالت انقباض را نگه داشته و به آرامی صفحه هالتر را به نقطه شروع بازگردانید.
  5. تا جایی که می توانید تمرین جلو بازو چکشی با صفحه هالتر را تکرار کنید.
آموزش اجرای صحیح حرکت جلو بازو چکشی با صفحه

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت بازو و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید