پهلو ایستاده با دمبل تک دست

پهلو ایستاده با دمبل

آناتومی بدن ( عضلات شکم )
آناتومی بدن ( عضلات شکم )
 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : شکم
 • نوع تمرین : قدرتی
 • وسایل مورد نیاز : دمبل
 • مکانیزم : جداسازی
 • سطح تمرین : مبتدی
 • نوع نیرو : کششی

نحوه اجرای تمرین پهلو ایستاده با دمبل تک دست :

 1. این تمرین بیشتر عضلات اریب شکمی را مورد هدف قرار می دهد. یک دمبل برداشته و صاف بایستید. کف دست شما باید به سمت داخل باشد.
 2. پاهایتان را به اندازه عرض شانه هایتان باز کرده ، کمرتان را صاف نگه دارید و به سمت جلو نگاه کنید.
 3. تا جایی که می توانید به سمت راست خم شوید و دوباره صاف بایستید.
 4. می توانید دست سمت دیگرتان را پشت سرتان قرار دهید.
 5. تا جایی که می توانید این تمرین را تکرار کنید.

نکات کلیدی :

 • در حین اجرای تمرین پهلو ایستاده با دمبل همیشه کمرتان را باید صاف نگه دارید. به سمت جلو خم شده و فقط نیم تنه خود را خم کنید.
 • بر روی کشش تمرکز کرده و عضلات اریب شکم را منقبض کنید ( قسمت پایین بدن ).
 • دمبل ها را نزدیک به بدنتان نگه دارید.
 • این حرکت را می توانید به صورت نشسته بر روی لبه نیمکت نیز اجرا کنید.

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت شکم و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید