شنا سوئدی با میله روی دستگاه اسمیت

شنا سوئدی با میله

آناتومی بدن ( عضلات سینه )
آناتومی بدن ( عضلات سینه )
  • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضله سینه
  • نوع تمرین : پلی متریک
  • مکانیزم : ترکیبی
  • سطح تمرین : مبتدی
  • ابزار مورد نیاز : دستگاه اسمیت

نحوه اجرای تمرین شنا سوئدی با میله روی دستگاه اسمیت :

  1. میله دستگاه اسمیت را تا جایی پایین بیاورید که وقتی در کنار آن می‌‌ ایستید ، میله با زانوهای شما هم‌ ارتفاع باشد.
  2. دست‌‌هایتان را بر روی میله قرار داده و فاصله آن‌ ها باید اندکی بیشتر از عرض سرشانه باشد. پاهایتان را عقب ببرید تا بدنتان در حالت پلانک قرار گیرد. دست‌‌ های شما باید نسبت به بدنتان عمود باشند. این نقطه شروع حرکت شنا سوئدی با میله روی دستگاه اسمیت است.
  3. پشتتان را صاف و عضلات شکم را منقبض کنید. با خم کردن آرنج‌‌ها بدنتان را پایین بیاورید ، تا سینه شما با میله برخورد کند.
  4. با اعمال فشار به دست‌‌ ها ، به نقطه شروع بازگشته و عضلات سینه و سه سر را منقبض کنید.
  5. تا جایی که می توانید تمرین شنا سوئدی با میله روی دستگاه اسمیت را تکرار کنید.

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت سینه و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید