ساعد با هالتر نشسته

راه رفتن با دمبل

راه رفتن با دمبل

2019-06-15

تی آر ایکس پایک

تی آر ایکس پایک

2019-06-15

ساعد با هالتر نشسته

آناتومی بدن ( عضله ساعد )
آناتومی بدن ( عضله ساعد )
 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : ساعد
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیک : جداسازی ( ایزولیت )
 • سطح تمرین : مبتدی
 • ابزار مورد نیاز : هالتر
 • نوع نیرو : کششی ( دو طرفه )

نحوه انجام حرکت ساعد با هالتر نشسته :

 1.  بنا به برنامه تمرینتان وزنه مناسب انتخاب کنید. اگر سیستم تمرین شما قدرتی با تعداد پایین است ، وزنه متوسط رو به سنگین انتخاب کنید. اگر سیستم تمرین شما استقامتی با تعداد بالا می باشد ، وزنه سبک انتخاب کنید و داخل میله هالتر قرار دهید.
 2. در این حرکت می توانید از یک نیمکت استفاده کنید و یا هالتر را بر روی ران های خود قرار دهید. فاصله دست ها از یکدیگر کمی از عرض شانه ها جمع تر باشد.
 3. کف دست شما باید رو به بالا باشد. حال نفس خود را بیرون داده ( بازدم ) و مچ دستتان را به سمت داخل بدن بچرخانید.
 4. زمانی که عضله خم کنند ساعد کاملا کوتاه شد ، به آرامی هالتر را به نقطه شروع بازگردانید.
 5. حرکت ساعد با هالتر را تا جایی که می توانید تکرار کنید.

نکات کلیدی :

 • استفاده از نیروی گریز از مرکز آرام در این تمرین منجر به افزایش تنش و ارتباط عضلات می گردد.
 • سعی کنید در پایین حرکت انگشتان خود را باز نکنید و فقط از طریق مچ دست این حرکت را انجام دهید.
 • توصیه می شود جهت جلوگیری از آسیب به مچ و درد در این قسمت ، از مچ بند استفاده نمایید.
آموزش اجرای صحیح حرکت ساعد با هالتر نشسته

جهت مشاهده سایر حرکات مرتبط ، به صفحه حرکت ساعد و جهت مشاهده سایر حرکات بدنسازی به صفحه حرکات بدنسازی مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید