ساعد ایستاده سیم کش دست برعکس

حرکت رک پول

حرکت رک پول

2019-06-15

ساعد دمبل تک دست نشسته

ساعد دمبل تک دست نشسته

2019-06-15

ساعد ایستاده سیم کش دست برعکس

آناتومی بدن ( عضله ساعد )
آناتومی بدن ( عضله ساعد )
 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : ساعد
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیک : جداسازی ( ایزولیت )
 • سطح تمرین : مبتدی
 • ابزار مورد نیاز : دستگاه سیم کش
 • نوع نیرو : کششی
 • عضله ثانویه درگیر در این تمرین : عضله دو سر بازویی

نحوه انجام حرکت ساعد ایستاده سیم کش دست برعکس :

 1. وزن دلخواه و مورد نظر خود را به دستگاه سیم کش متصل کنید.
 2. میله دستگاه را به گونه ای در دست بگیرید که کف دست هایتان رو به زمین باشد ( معکوس ). دستان شما نباید بیشتر از عرض شانه هایتان باز باشد.
 3. صاف بایستید ، آرنج هایتان را در کنار خود قفل کرده و به سمت جلو نگاه کنید.
 4.  نیمه بالای دست های شما باید به بدن نزدیک و نسبت به زمین زاویه عمود داشته باشد. ساعد باید مقابل دستگاه سیم کش باشد. این نقطه شروع حرکت ساعد ایستاده سیم کش دست برعکس خواهد بود.
 5. هم زمان با انجام عمل بازدم ( بیرون دادن نفس ) به آرامی میله را به سمت بالا بکشید.
 6. مکث کرده و سپس به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
 7. تا جایی که می توانید حرکت ساعد ایستاده سیم کش دست برعکس را تکرار کنید.

نکات کلیدی :

 • حرکت ساعد ایستاده سیم کش دست برعکس را به آرامی و با کنترل کامل انجام دهید.
 • در طول حرکت بدن خود را ثابت نگه دارید و هرگز به سمت عقب و جلو خم نشوید.
 • مچ دست خود را مستقیم نگه دارید.
آموزش اجرای صحیح ساعد ایستاده سیم کش دست برعکس

جهت مشاهده سایر حرکات مرتبط ، به صفحه حرکت ساعد و جهت مشاهده سایر حرکات بدنسازی به صفحه حرکات بدنسازی مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید