Annals: بهترین راه برای رساندن خودرو به خانواده – اخبار | اخبار ایران و جهانخ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ

جانسون در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتایان کانادایی و هلندی خود گفت که انگلیس به هلند و کانادا در گروه حمایتی بین‌المللی از جامعه برای هماهنگی جستجوهای جامعه بین‌المللی در جهت ارائه کمک‌های بلندمدت می‌پیوندند و از سایر کشورهای دیگر خواستار این گروه بپیوندند.

و گفت: این چه کاری است که با پادشاه آشور کردی؟ و درهای جهنم بر آن چیره نخواهد شد.

و او به آنها گفت: ما از پیروی شما روی گردان نمی شویم و از شما بیرون نمی رویم.

در اولین صبح پنجشنبه 24 فوریه، روسیه پس از درخواست کمک از جمهوری های دونتسک و لوهانسک برای دفاع از در برابر حملات نیروهای نظامی نیروهای نظامی ویژه نظامی را در خود آغاز کرد. دولت روسیه از این واقعیت آگاه است که عملیات شرکت های خارجی اجازه فروش توسط دولت را ندارد. می گویند ترسید، و باید نجات پیدا کرد.