8000 هکتار زمین به شهرها و نواحی صنعتی کشور اضافه شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان بعدازظهر یکشنبه در همایش تجلیل از نمونه های صنعتی و معدنی گرمسار و آرادانا به میزبانی فرهنگسرای خورشید تابان گرمسار، وی با بیان اینکه هشت هزار هکتار زمین به شهرها و نواحی صنعتی اضافه شده است، گفت: هدف از اجرای این طرح ها تامین زیرساخت ها برای ساخت و سازهای صنعتی است که اعمال می شود. بر اساس جغرافیا و توانایی هر منطقه برای قرارداد.

وی با بیان اینکه در سال 1398 تنها 5 هزار و 700 هکتار از اراضی شهرها و نواحی صنعتی به فعالان اقتصادی واگذار شد، افزود: در این مدت 1600 هکتار به شهرها و نواحی صنعتی اضافه شد و اراضی زیادی به آنها واگذار شد. شهر. و مناطق. بسته به صنعت.

به گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور، ایجاد اشتغال بخشی از دستور کار صنعتی کشور است: بنابراین سیاست توسعه تجارت و تولید همراه با همکاری بخش خصوصی و حمایت و نظارت است. دولت برای توسعه صنعت کشور مورد جفا قرار گرفته است.

رسولیان با بیان اینکه 123 محصول و لوازم جانبی جدید در شهرها و نواحی صنعتی کشور تولید شده است، تصریح کرد: مقایسه این آمار با سال های گذشته نشان می دهد که تولید محصولات دانش بنیان به سرعت در حال رشد است.

وی با بیان اینکه ایران در حال استفاده صنعتی از پساب شهری در شهرها و نواحی صنعتی کشور است، افزود: 200 سایت صنعتی در کشور می توانند از پساب شهری استفاده کنند و برای سایر مناطق نیز مطالعات لازم است.