65 میلیون و 95 هزار نفر اولین دوز واکسن کرونا را تزریق کردند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون ۶۵ میلیون و ۹۵ هزار و ۲۳۳ نفر نوبت اول، ۵۸ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۳۱۷ نفر نوبت دوم و ۳۱ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۴۳۱ نفر نوبت سوم و بالاتر را دریافت کرده‌اند. است و تعداد کل واکسن های تزریق شده در کشور به 154 میلیون و 847 هزار و 981 دوز رسید.

7 هزار و 64 دوز واکسن کرونا در روز و شب گذشته در کشور تزریق شد.