6 شهر خراسان شمالی در وضعیت کرونا قرار گرفتند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانمحمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین وضعیت کرونا در استان، ۲ شهرستان خراسان شمالی در وضعیت نارنجی قرار دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: مو SY سملقان و گرمه نارنجی و 6 شهر دیگر در وضعیت زرد است.

وی افزود: در خراسان شمالی هیچ شهر قرمز و آبی وجود ندارد.

اکبری گفت: روند کرونا در خراسان شمالی آرام است.