6-برنامه های انتخابی برای عضویت در شورای نگهبان بررسی شد – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزرضا حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه امروز کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار داشت: ادامه بررسی در این جلسه مطرح شد.طرح سازمان نظارت بر سازمان آزاد اسلامی دانشگاه.

وی بیان کرد: ماده 9 موضوع بررسی این طرح در کمیسیون آموزش مجلس بود. به این ترتیب این پروژه با هدف تعیین هویت و نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری شورای اسلامی گفت: همچنین 6 نفر از حقوقدانان شورای نگهبان که از سوی رئیس کل دادگستری مجلس معرفی شده بودند، برای معرفی خود و اطلاع از برنامه ها و سوابق خود در شورای آموزش و پرورش حضور یافتند. و دستاوردها