59 هزار تن محصول از زمین همدان برداشت می شود – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، رحمان ایران پور شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گندم و جو پاییزه در ۶۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی همدان کشت می شود.

وی با بیان اینکه نگرانی برای تامین اقلام ضروری در شهرستان وجود ندارد، افزود: 3 هزار تن کود. آزته45 تن کود فسفات و 45 تن کود پتاس توزیع شده است.

ایرانپور ادامه داد: با توجه به اهداف ذکر شده در برنامه کشاورزی سال زراعی 1401-1402، پول 2000 گندم و جو و 57 هزار هکتار گندم و جو باران می بارید کشت شده است

وی بیان کرد: در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی و تامین منابع آب، عملکرد اراضی آبی 59 هزار تن و از اراضی 51 هزار تن است. باران می بارید برده شده

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان در پایان گفت: تامین ملزومات کشاورزی، تهیه انواع کودهای شیمیایی، برگزاری کارگاه های آموزشی انتقال دانش و فناوری به کشاورزان، تهیه و ارسال دستورالعمل تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری ها، ارائه راهکارهای لازم. ادوات و ادوات کشاورزی از برنامه و فعالیت های جهاد کشاورزی در این زمینه است.