5843 دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون ۶۵ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۶۸ نفر نوبت اول، ۵۸ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۸۳ نفر نوبت دوم و ۳۱ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۵۰ نفر نوبت سوم و بالاتر را دریافت کرده‌اند. است.

تعداد کل واکسن های تزریق شده در کشور به 154 میلیون و 972 هزار و 801 دوز رسید.

5 هزار و 843 دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته در کشور تزریق شد.