53 درصد مردم ماسک نمی زنند + عکس – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان


به گزارش خبرنگار مهر، طبق جدول وزارت بهداشت، رعایت پروتکل بهداشتی در کشور رو به کاهش است و این میزان به ۳۳ درصد رسیده است.

53 درصد از مردم ماسک + آیکون نمی زنند

دستورالعمل های بهداشتی شامل بهداشت فردی، استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و تهویه است.

53 درصد از مردم ماسک + آیکون نمی زنند

استفاده از هوا برای جلوگیری از انتقال عفونت ها در هوای سرد سال یکی دیگر از پروتکل های بهداشتی برای مبارزه با کرونا و بیماری های ویروسی است. جدول نشان می دهد که پیروی از این پروتکل، یعنی استفاده از هوای مناسب در مکان های عمومی. در استان 3 بیش از 70 درصد و در سایر استان ها بین 33 تا 51 درصد متغیر است.

53 درصد از مردم ماسک + آیکون نمی زنند

همچنین استفاده از ماسک در اماکن عمومی مناسب نیست. از 27 مهر لغایت 4 آبان 1401، میزان استفاده از ماسک در بین گیرندگان خدمات و ارائه دهندگان خدمات در استان های مختلف کمتر از 43 درصد بوده است.