4 کشته در داخل سقوط هواپیمای نیروی دریایی آمریکا در داخل نروژ – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های نروژی به دلیل سقوط منصفانه فروند هواپیمای نظامی آمریکا خبر دادند.

بر ایده داستان ها، بر تأثیر سقوط هواپیمای نیروی دریایی آمریکا در داخل نروژ، 4 نفر کشته شدند.

دارایی ها پیشتر آموزش داده شده است بوده اند کدام ممکن است هواپیمای یانکی سقوط کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپدید شده است.

به آموزش داده شده است دارایی ها، این هواپیمای نیروی دریایی قرار بود در داخل شمال نروژ به پایین بنشیند.