3940 نفر در خراسان جنوبی از ناشنوایی رنج می برند – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانحسن شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 3 هزار و 940 نفر در خراسان جنوبی به ناشنوایی مبتلا هستند، گفت: 25 درصد ناشنوایی ها ناشناخته، 50 درصد ژنتیکی و 25 درصد بیماری های دیگر از جمله (یرقان) است. بیماری های مادر در دوران بارداری و مشکلات حین زایمان و …)

مدیرکل امداد و نجات خراسان جنوبی گفت: 728 نفر ناشنوای خفیف، یک هزار و 361 نفر ناشنوای متوسط، هزار و 453 نفر از کارافتادگان شدید و 398 نفر نیز از کار افتاده اند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: دفتر امور توانبخشی روزانه و نیروی پزشکی بهزیستی اقداماتی را برای ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به کودکان دارای مشکل شنیداری از طریق ایجاد مراکز آموزشی روزانه با غیردولتی انجام داده است. بخش .

شرفی ادامه داد: هدف از اجرای این برنامه رساندن گروه هدف به بالاترین سطح استقلال و کارآمدی است زیرا در این مراکز بسته خدماتی ویژه افراد خواهد بود و خانواده های آنها نیز از آموزش های لازم بهره مند خواهند شد.

وی افزود: متخصصان این مرکز برای ارزیابی، تعیین اهداف فردی، تدوین برنامه های درمانی و توانبخشی و اجرای آن برای دریافت کنندگان خدمات با یکدیگر همکاری می کنند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: روزانه دو مرکز آموزشی برای توانبخشی خانواده ها و کودکان کم شنوا در خراسان جنوبی فعال است که تعداد این مراکز 100 مرکز و تعداد شاغلان فعلی 65 نفر است.

شرفی ادامه داد: در خراسان جنوبی 22 مرکز بهداشتی درمانی بلندمدت با 23 بهره بردار غیردولتی در 13 شهر و 2 درمانگاه با 17 موسسه خصوصی وابسته به فعالیت هستند.

وی درباره طرح آزمون سراسری خردسالان (3 تا 5 سال) نیز اظهار داشت: طی سال 94 200 11 هزار و 907 کودک در خراسان جنوبی مورد آزمایش شنوایی قرار گرفتند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: 457 کودک مشکل دار، 260 کودک کم شنوا و چهار کودک سمعک دریافت کردند.