30 هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد – مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، تا امروز یک میلیون و ۲ هزار نوبت اول، یک میلیون و ۲ هزار و ۲ نوبت سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند. دیا.

تعداد کل واکسن های تزریق شده در کشور به 150 میلیون و 485 هزار و 573 دوز رسید.

29 هزار و 915 دوز واکسن کرونا در شبانه روز در کشور تزریق شد.