28 بیمار جدید عروق کرونر در بیمارستان فارس بستری شدند – خبرگزاری مهر ایران و جهان


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از علوم پزشکی شیراز، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون دو میلیون و 164 هزار و 322 مولکول مولکول تشخیص و آزمایش سریع در آزمایشگاه در سطح استان و 630 مولکول تهیه شده است. هزار و 756 بیمار امتحان کردند. مثبت قبلا شناخته شده است.

از مجموع آزمایشات انجام شده از ابتدای فوران تاکنون یک میلیون و 771 هزار و 720 آزمایش مولکولی انجام شده است که از این تعداد 518 هزار و 636 بیمار شناسایی شده اند و از آغاز طرح شهید حج «قاسم سلیمانی» تاکنون 392 هزار و 602 مورد شناخته شده است. غربالگری سریع انجام شد و 112120 بیمار تشخیص داده شدند.

با بستری شدن 28 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته، 157 بیمار خوب و در خطر با علائم در بیمارستان های استان وجود دارد که 17 بیمار به دلیل وخامت حال وی تحت درمان تخصصی قرار گرفته اند. .

خوشبختانه در 24 ساعت گذشته هیچ مورد فوتی جدید بر اثر کووید-19 در فارس ثبت نشده است و تعداد فوتی های ناشی از کووید-19 از زمان شروع این بیماری تاکنون 8.36 نفر بوده است.

همچنین از زمان شروع شیوع، 621713 بیمار مبتلا به کووید-19 بهبود یافته و از بیمارستان ترخیص شده و یا خانه را ترک کرده اند. دیا.

مجموع دوز تزریقی واکسن کرونا در شهرهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب سه دوز به 8 میلیون و 107 هزار و 184 دوز رسیده است که از این میزان 3 میلیون و 421 هزار و 698 دوز اول بوده است. 3 میلیون و 128 هزار و 989 دوز در دور دوم و یک میلیون و 546 هزار و 684 دوز در دور سوم واکسن.