252 خانه روستایی اردبیل به شبکه سراسری خبر متصل – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، شهریار سرداری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت فاوا استان اردبیل اظهار داشت: ۲۵۲ خانوار روستایی در شهرستان اردبیل که دارای ۹۰۱ نفر هستند به شبکه سراسری خبر متصل شدند.

وی با توجه به اهمیت توسعه شبکه ملی اطلاعات در این روستا افزود: هزینه هایی که برای بهسازی این سایت ارتباطی روستایی هزینه می شود از محل اعتبار طرح خدمات عمومی مورد نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل اعلام کرد: توسعه زیرساخت های ارتباطی روستا و اتصال آن به شبکه ملی اطلاعات موجب حذف واسطه های اقتصادی و مزایای حق آموزش مجازی در کشور شده است. روستا.

سرداری از اتمام عملیات نوسازی سایت ارتباطی شهرستان قزال استفراغ شهرستان اردبیل اعلام کرد و ادامه داد: تلاش می کنیم تا تمامی جوامع روستایی استان به ارتباطات مناسب و با کیفیت دسترسی داشته باشند.