25 طرح کشاورزی در استان ایلام افتتاح می شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، آذرنوش پسر عموی بعد از ظهر شنبه در دیدار با استاندار ایلام گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی در آنجا سال جاری بیست و پنج طرح تولیدی و خدماتی در بخش کشاورزی در استان اختصاص و اجرا خواهد شد.

وی یادآور شد: این تعداد پروژه 128 میلیارد اعتبار و 832 میلیون ریال اشتغالزایی دارد. زایی 59 نفر به صورت مستقیم، 98 نفر شاغل و 158 خانوار ذی نفع افتتاح و مشغول به کار خواهند شد.

وی افزود: 4 طرح کشاورزی به ارزش 204 میلیارد و 35 میلیون ریال با 30 کارگر و 30 خانوار از نوسازی بهره مند می شوند.

عموزاده ادامه داد: این پروژه ها شامل احداث کارخانه تولید، نصب شبکه فرعی سیستم های بذرکاری، و درج کنید و تامین چاه های آب، چاه های کشاورزی الکترونیک، کانال های آبرسانی، پروژه های آبرسانی مهاجر، دامداری ها و گاوداری ها، درمانگاه ها و فروش سموم دفع آفات.