چگونه می گوییم “سال نو مبارک” به زبان های مختلف؟

26195223_10210707752269764_339133399_o

سال نو مبارک 2018 در سراسر جهان جشن گرفته می شود. کشورهای مختلف و نقاط مختلف جهان دارای فرهنگ ها و زبان های متفاوتی هستند و این همان چیزی است که منجر به سبک متنوع جشن سال نو می شود … پیوند را در اینجا پیدا کنید: https://www.facebook.com/AlManaraPharmacy/videos/1581932311896843/ باشد که سال جدید آینده لحظات شادتر … ادامه