آیا در “توهم خوشبختی” افتاده اید؟

اخیراً ، من اصلا احساس خوشبختی نمی کنم. و وقتی به زندگی خود نگاه می کنم ، نمی توانم بفهمم چرا. من یک خانواده فوق العاده دارم ، سلامتی خوب ، یک شغل ثابت که دوست دارم ، دوستانی که من آنها را دوست دارم و من بسیار به قلبم نزدیک هستم … پس چرا … ادامه