آیا پس از انجام عمل جراحی روتز (بزرگ کردن سینه) – زندگی ایده آل | لیپوماتیک | تویتیشن

استفاده کنید و مسئول به دست آوردن اطلاعات باشید. جراح بایستی به بیمار توضیح دهد که نمی توانید با گذاشتن پروتز بزرگتر در سمت کوچک تر آن را به عنوان سمت بزرگتر کرد ، چرا كه همیشه كوچك تر پوست كمتری دارد و در قرار دادن حجم بیشتر از حد در آن باعث برآمدگی پل … ادامه