200 هزار نفر در اتحادیه های کردی کار می کنند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانطاها سمیعی گفت برو وی به مهر گفت: اصناف نقش های متفاوتی در جامعه دارند که نشان دهنده جایگاه و اثربخشی منحصر به فرد آنهاست. سربازان.

وی افزود: تشکیل اتحادیه ها، اجرای سیاست های سیستمی، مشارکت در مشکلات اقتصادی و رفع نیازهای مردم از وظایف صنف است.

سمیعی تصریح کرد: در حال حاضر 77 هزار و 500 گروه در کردستان فعالیت دارند صفنی جوازهای تجاری وجود دارد که حداقل هر یک از این گروه ها برای بیش از 2 نفر شغل ایجاد کرده اند. اند.

وی با بیان اینکه اصناف در کردستان نقش بسزایی در نرخ اشتغال دارند، افزود: در نیمه اول امسال 15 انتخابات صنفی در کشور برگزار می شود که استان زمینه را برای انتخابات مجلس فراهم می کند. استان. اتاق اصناف.”