2 شهروند قمی مبتلا / 23 ناخوشایند مجروح شدند – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مصری کسب اطلاعات در مورد فینال مورد ابتلا به کووید ۱۹ در داخل استان قم ذکر شد: طی ۲۴ ساعت به همان اندازه ۲۸ اسفندماه ۴۷ ناخوشایند رنج بردن از {بیماری} عروق کرونر کیفیت بالا در داخل قم بستری شدند.

وی همراه خود مقوله ای اینکه {در این} مدت زمان 30 ناخوشایند جدیدترین بستری شدند، ذکر شد: 40 ناخوشایند قلبی نیز در داخل بیمارستان های استان بستری شدند.

مصری نزدیک به انواع قربانیان به {بیماری} عروق کرونر روده ها در داخل استان قم ذکر شد: خوش شانس در داخل 24 ساعت قبلی 2 شهروند قمی بر تأثیر {بیماری} قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 23 ناخوشایند جان شخصی را به همین دلیل انگشت دادند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی قم همراه خود مقوله ای اینکه به همین دلیل 90 کارآزمایی اجرا شده، 16 آزمایش سازنده گفتن شد، افزود: تا به امروز 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 822 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 704 دوز واکسن کرونا در داخل استان قم تزریق شده است.
من می روم هستم