17 هزار نفر در مسابقه کتابخوانی قم شرکت کردند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه فرخنده در تشریح جزئیات این مسابقه گفت: سلسله مسابقات کتابخوانی گفتار امید به مدت ۵۴ روز در ماه محرم و صفر برگزار شد و در میان روز چهار سوال به آنها داده شد. آنها را که علاقه مند است

مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: حدود 17 هزار نفر از استان ها و شهرهای مختلف کشور در این مسابقات شرکت کردند.

وی گفت: سوالات این مسابقه از 8 کتاب “فتنه اعتقادی”، “با کاروان عشق”، “از جامعه حسینی تا جامعه مهدوی”، “یار هفتاد و سوم”، “به قدرت او”، ” ندای امید، «با بچه هایم سر میز» و «Commandà Salama» انتخاب شدند و هر روز یک برنده اعلام شد.

فرکونده ضمن قدردانی از شرکت علاقه مندان به کتابخوانی در این مسابقات ابراز امیدواری کرد با برگزاری چنین مسابقاتی فرهنگ کتابخوانی در بین شهروندان ترویج شود.