15 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 نهاد روسی اکنون نیست مجازات شدند – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه معرفی شد تخصصی ایجاد می کند در اطراف چهارم تحریم‌ها برای {حمله} نظامی روسیه به اوکراین، چندین غیرنظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاد روسی را همراه خود {شرایط} محدودکننده عملکرد قرار اطلاعات است.

افرادی مربوط به او می رود به دلیل جمله افرادی هستند تخصصی ایجاد می کند چک لیست چاپ شده شده شیفته اتحادیه اروپا قرار دارند رومانا آبراموویچ به نظر می رسد مانند است ممکن است در داخل زمینه های مهم سیستم مالی روسیه سرزنده هستند. کنستانتین ارنست (رئیس آنلاین تلویزیونی روسیه) نیز به عنوان یک نتیجه “فروش چشم انداز کرملین به دلیل سناریو اوکراین” در داخل چک لیست تحریم ها قرار گرفت.

در داخل مرحله نهادی، نمایندگی های روسی سرزنده در داخل صنایع اثیری، ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی سازی نیز جریمه شدند.

یوسف بورلدر کنترل پوشش بین المللی اتحادیه اروپا اظهار داشت: پیام ما پر جنب و جوش است. افرادی که تهاجم به اوکراین را تسهیل می کنند تاوان آن خواهد شد را خواهند صنوبر.

همراه خود تحریم های فعلی، انواع اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای روسیه خرس تحریم اتحادیه اروپا به 877 نفر رسیده است.