14 سال سد «آبسرده» بروجرد/ کمبود اعتبار پروژه! – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان


خبرگزاری مهر – گروه استانی: «سردیکی از سدهای شهرستان بروجرد است که عملیات اجرایی آن در بهار سال 1386 آغاز شد و متأسفانه پس از گذشت حدود 14 سال هنوز رنگ دهانه و جراحی به خود ندیده است.

14 سال یک سد است!

سدسرددر زمان آغاز به کار، از نوع خاکی منفرد بود قوس دارای پایه سفالی است و ارتفاع سد از پایه 84 متر، طول تاج 457 و عرض تاج 10 متر است. او کار اجرایی خود را آغاز کرد. نرخ شش مگاوات، تنظیم آب آبیاری با نرخ 74.57 میلیون متر مکعب در سال.

14 سال عمر سد

سد اولسردتنها پروژه ای برای تامین نیازهای کشاورزی است، اما علاوه بر کشاورزی، آب شرب شهر بروجرد نیز محسوب می شد.

اکنون 14 سال از ساخت این سد می گذرد، مسئولان شرکت آب لرستان می گویند این پروژه به دلیل کمبود اعتبار و اعتبار با مشکل مواجه است.

کمبود اعتبار برای پروژه

داریوش حسن نژاد مدیر کل شرکت آب منطقه ای لرستان در بازدید رئیس منطقه کارون بزرگ از سد.سرد وی گفت: یکی از مشکلات عمده سدهای ذخیره سازی.سرد» کمبود اعتبار و توزیع وجود دارد.

وی گفت: این پروژه در سال 1386 در شهر بروجرد بر روی رودخانه انجام شد.سرد» تاسیس شده است.

14 سال عمر سد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان افزود: کمبود اعتبار، توزیع، بدهی به بهره برداران و همچنین عدم همکاری مالکان در تامین سایت. دسته بندی و جانمایی نیروگاه ها و مسائل اجتماعی از موضوعات اصلی این پروژه است.

پر کردن لازم استسرد»به عنوان منبع آب پایدار بروجرد

این سخنان با حضور فاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد و غریبه در شورای اسلامی از اهمیت سدها می گویدسردبروجرد اعلام کرد: خوشبختانه این پروژه که یکی از خواسته های مردم شهرستان بروجرد است با پیگیری های انجام شده به زودی مورد توجه قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از اهمیت آب شرب بروجرد امروز تامین از طریق 22 حلقه چاه آب است، گفت: کمبود منابع آب زیرزمینی نبود منبع آبی تدریجی است که می تواند به زنگ خطری در تامین آب شرب بروجرد تبدیل شود. هو

14 سال عمر سد

نمایندگان مردم بروجرد و غریبه در شورای اسلامی با ادعای اینکه سدسردوی یکی از منابع اصلی تامین آب شرب و کشاورزی بروجرد است، گفت: دشت‌های کشاورزی بروجرد اکنون تشنه است و با توجه به اینکه برنج‌کاری به الگویی برای کشاورزان بروجردی تبدیل شده است، می‌تواند منبع پایدار این سد متعلق به کشاورزان باشد.

41 درصد پیشرفت پروژه بعد از 14 سال!

مقصودی درباره ادامه اجرای این طرح گفت: خوشبختانه ماده 56 این پروژه بزرگ به تصویب انجمن برنامه و بودجه رسیده است.

وی بیان کرد: 362 میلیارد اعتباری که در لایحه بودجه این پروژه پیدا کردند گریه می کند. امیدوارم در صورت تخصیص به موقع و تسریع در پروژه، این سد بزرگ تا دو سال آینده نصب شود. .

نمایندگان مردم بروجرد و غریبه وی با تایید شورای اسلامی گفت: متاسفانه حدود بیست سال از ساخت سد می گذرد.سردوی ادامه داد: این سد در حال گذر است اما تنها 41 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بدون اقدام در آن، بروجرد به زودی با مشکلات عدیده کم آبی مواجه خواهد شد.