125 ناخوشایند کم کم {بیماری} عروقی در داخل بیمارستان خراسان شمالی بستری شدند – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر سید جواد ورنقی وی شامگاه شنبه در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود اصحاب رسانه ذکر شد: در داخل 24 ساعت قبلی 24 ناخوشایند کرونین در داخل بیمارستان های استان بستری شدند. {در این} مدت زمان خوب نفر نیز جان شخصی را به همین دلیل کف دست داد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی ذکر شد: {در حال حاضر} 125 ناخوشایند مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص همراه خود 19 علامت کووید در داخل بیمارستان های استان بستری شدند.

وی همراه خود تاکید بر لزوم تزریق دوزهای ادای احترام به واکسن کرونا، ذکر شد: واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت اقدامات پزشکی مهم اساس کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت {بیماری} قلبی است. به همین دلیل شهروندانی کدام ممکن است باقی مانده است واکسن کرونا هر دو نوبت {سوم} را خریداری شده نکرده‌اند نیاز به سریعاً اقدام کنند.

ورنقی او می رود ذکر شد: “اشخاص حقیقی کم کم {بیماری} قلبی {علائم} بهبود یافته اند.”

رئیس دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی در طولانی مدت ذکر شد: {افرادی که} این {علائم} را دارند {مقدار} خوردن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل پزشکی را به خوبی رعایت کنند.