1000 بسته نرم افزاری معیشتی در داخل چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری meting out شد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن امیری فقط در مورد تحریک کردن نرم افزار {دوازدهم} چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری ذکر شد: این ساختار مصادف همراه خود میلاد یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) است.عج) ویتا.

وی همراه خود خاص اینکه عملکرد به دلیل ساختار {دوازدهم} پشتیبانی به نیازمندان {بوده است}، خاص کرد: این ساختار {هر} دوازده ماه یکبار مشارکت در می تواند.

سرپرست ارشد اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری ذکر شد: در داخل مرحله یک این ساختار هزار بسته نرم افزاری معیشتی در داخل استان تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت فروردین ماه 1401 بین نیازمندان meting out می تواند.

حجت الاسلام امیری ذکر شد: این بسته نرم افزاری ها به دلیل محل استفاده بیشتر از با توجه به تعهد {مرتبط} همراه خود آن خواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی کاهش است. خیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی یاوران به دلیل طرف امام زمان (عج)عج) به دلیل در گذشته آماده است تعیین می شود به فهرستی به دلیل نیازمندان شناخته شده است محل کار شمیم ​​خدمت در داخل اماکن متبرکه استان در میان بسیاری جوامع عملکرد meting out می تواند.