۶۵ هزار فلسطینی نماز عشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراویح را در داخل مسجدالاقصی اقامه کردند – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل فلسطین الیوم، ۶۵ هزار فلسطینی شامگاه سه شنبه در داخل مسجدالاقصی نماز عشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراویح را اقامه نمودند.

بر ایده این گزارش، اوقاف اسلامی فلسطین معرفی شد کدام ممکن است حدود ۶۵ هزار فلسطینی سه شنبه عصر نماز عشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراویح (نمازهای نافله ای کدام ممکن است اهل عرف در داخل عصر‌های ماه رمضان به جماعت می‌خوانند) را در داخل مسجدالاقصی اقامه کردند.

حضور فلسطینی ها در داخل صحن های مسجدالاقصی علیرغم تمام محدودیت های رژیم اشغالگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوزات به نمازگزاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن اوضاع در داخل مسجدالاقصی به دلیل تحریک کردن ماه مبارک رمضان بویژه در داخل باب العامود صورت گرفت.