۶۰ شانس ساختار‌های کشاورزی ملت شبیه به بخش آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز عباسی شامگاه چهارشنبه در داخل نشست بررسی اجمالی امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل شهرستان شراب سازی کدام ممکن است همراه خود حضور محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری برگزار شده بود، اظهار کرد: خوش شانس اقدامات زیربنایی قابل توجه خوبی در داخل بخش آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار اجرا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بسیار مهم مورد تاکید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} قرار دارد.

وی اضافه کرد: اختصاص عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۸ میلیارد تومان نمره اعتبار برای ساختار‌های آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار به استان قزوین در داخل 12 ماه جاری می‌تواند دستاوردهای مهمی رقم بزند.

عباسی تاکید کرد: همین الان در داخل شهرستان شراب سازی این قابلیت ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است محصول انگور به کشورهای خلیج فارس صادر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بسیار مهم نیاز به در داخل اصل {کار} قرار گیرد.

این مسؤول خاص داشت: بحث و جدال تجمیع آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاه‌های کشاورزی اقدام قابل توجه ارزشمندی بود شراب سازی اعمال شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین مواردی به توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود فاز کشاورزی منجر می‌شود.

گفتنی است {در این} نشست رضا افلاطونی رئیس گروه جهاد کشاورزی استان قزوین، معاونان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} ستادی گروه جهاد کشاورزی استان، رجب رحمانی مشاور مردمان شراب سازی در داخل مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا طاهری فرماندار شراب سازی نیز حضور داشتند.