۵۰ شانس اعتبار آب دشتی تخصیص پیدا کرده است – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فوق العاده یکشنبه عصر در داخل نشست بررسی اجمالی امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل آب شهرستان دشتی گفت: در موضوع به مقیاس عقب بارندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی‌های بسیاری نیاز دارد در داخل بلعیدن آب صرفه جویی شود.

سرپرست کار کردن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استان بوشهر افزود: سریع مخزن چاوشی پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئله آب چند قبلی روستا مرتفع می‌شود.

فوق العاده یکپارچه داد: ۴۰۰ میلیارد ریال نیز به همین دلیل محل اعتبار محرومیت زدایی برای تعمیر مسائل آب شهرستان مصوب شده است.

وی اضافه کرد: این اعتبار برای نوسازی ۳۰ کیلومتر آنلاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای ۲۰ کیلومتر جاده {انتقال} است.

فوق العاده حتی می تواند به همین دلیل حفر سه چاه در داخل کاکی، سنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاهگاه خبر داد.