۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۵ پرس غذای خوب و دنج میان نیازمندان خراسان جنوبی تخصیص شد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزار، مهر، محمدرضا رضایی در داخل ترکیبی خبرنگاران گفت: ساختار سراسری پویش «هلال رحمت» در داخل 12 ماه ۱۴۰۱ همراه خود تلفیق 2 ساختار فرشتگان رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همای رحمت شیفته گروه داوطلبان ابزار‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عامل است.

وی همراه خود خاص اینکه این ساختار به همین دلیل اسفندماه 12 ماه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه گاهی فرا {رسیدن} ایام نوروز تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا ماه مبارک رمضان یکپارچه داشته است، افزود: محله عملکرد این ساختار خانوارهای نیازمند، خانوار‌های زندانیان، خانوار‌های بی سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسالم سرپرست، ایتام، مبتلایان صعب‌العلاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کرونایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌های معسر تصور می شود‌اند.

مدیرعامل گروه هلال احمر خراسان جنوبی خاص کرد: در داخل راستای اجرای این ساختار مجموعاً بیش به همین دلیل ۱۷ میلیارد ریال نمره اعتبار هزینه مربوطه شده است.

وی نزدیک به تخصیص ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۵ پرس غذای خوب و دنج به همین دلیل ابتدای اجرای این ساختار در داخل خراسان جنوبی، ذکر شد: خوب ارزش ریالی این وعده های غذایی سه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۰ میلیون ریال {بوده است}.

رضایی همراه خود خاص اینکه به همین دلیل ابتدای اجرای ساختار 2 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ بسته نرم افزاری معیشتی نیز تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین اقشار کم برخوردار درجه استان پرداختی است، عنوان کرد: حتی می تواند خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۰ کیلو گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۳ جفت کفش ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید البسه تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین محله عملکرد همراه خود نگه داشتن کرامت انسانی تخصیص شد.