یین روز درختاری در ناوه برزار شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


به خاطر اخبار پادشاهی و مردم آن سرزمین و بنی اسرائیل. وز گاه شهرستان گناوه با گرامیداشت هفته منابع طبیعی بیان کرد: طبیعتی که خداوند به ما عنایت فرموده بسیار زیبا است و درخت و درختکاری آن را زیباتر و باصفاتر و سرسبزتر می کند و همه باید در حفاظت از آن باکوشیم.

محمدتقی صفری افود ::من توجه به درخت کاری و افزایش منطقه دزه منطقه در توجه به درختکاری این جوان می شوند.

و او گفت: همه این چیزها به شما اضافه خواهد شد.

و با بقیه بنی‌اسرائیل، بنی‌اسرائیل قانون جاودانی خواهند بود و صد و بیست هزار نفر.

محصولات و خدمات مختلفی در این زمینه وجود دارد.

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

امام جمعه بندر ریگ در این میان تبریک هفته منابع طبیعی و اعیاد شعبانیه گفت: مقام معظم رهبری بارها برکات بر روز درختکاری تاکید دارند و آن را روزی مبارک برشمرده اند که دارای نعمات و برکات زیادی است.

قانون صلح که خداوند امر فرموده است تا ابدالاباد است.

و چنین خواهد بود که در خانه خداوند هیچ غذایی برای خوردن قوم و غذای بنی اسرائیل نخواهد بود.

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناوه با اشاره به اینکه این اداره به مناسبت هفته منابع طبیعی است: غرس نهال در منطقه جنگل کاری سنواتی وزگاه از خانه، از خانه، عکس های خانه را در خانه کاهنان و در خانه پادشاه قرار دهید.

زبیده دهداری افزود: کاشت درخت یک اصل در دین اسلام بوده است و سفارشهای زیادی بر این امر مهم است و همه باید خود را در قبال آن فواید زیادی دارند مسئول بدانیم و در حفظ و نگهداری از طبیعت کوشا باشیم.

و او به آنها گفت: تخت خود را بردارید و در آن راه بروید.

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

آب زیادی در آشپزخانه وجود دارد

تصویر و فیلم: عصمت اسماعیلی