یکی در میان علل غیبت،نبود فهم اضطرار به حجت الهی برای عموم مردم جهانیان است – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری مهر-گروه ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آئین- نگار احدپور اقبلاغ: در این زمان روز {پانزدهم} شعبان سالروز میلاد همراه خود سعادت حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف است. در داخل ادیان یهود، مسیحیت، زرتشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام به دلیل حساب کردن موعودی نجات دهنده سخن به میان است کدام ممکن است او می رود خواهد به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما جهان را اصلاح کردن خواهد نمود، یهودیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیحیان توجه به راهی که در آن رجعت حضرت مسیح (ع) دوخته اند. این سخن برگزیده شده به دلیل راهنما «اشعیاء» باب شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکم است. در داخل ایمان یهود، مسیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرتشت در گذشته به دلیل ایجاد نجات دهنده نیروهای بدی به نظر می رسد می‌شوند، نزد یهود ورودی یاجوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجوج، نزد مسیحیان اژدها هر دو جانور «یوحنایی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامبر کذاب، نزد زرتشتیان «مار ضحاک» کدام ممکن است یکسان «دجال» مسلمانان است. در داخل راهنما شریف ارشاد شیخ {مفید} آمده است کدام ممکن است: ولادت امام زمان (عج) در داخل ساعت شب نیمه شعبان 12 ماه ۲۵۵ هجری قمری {بوده است}.

قنبرعلی آل بویه، پژوهشگر گذشته تاریخی اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک پژوهشکده مهدویت «بلند مدت براق»، در داخل مشاوره گرفتن از مهر عنوان کرد: امامت دستور بنیادین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوری تشیع است. اعتقاد به حجتی کدام ممکن است به دلیل جانب خدای متعال تصمیم گیری در مورد‌شده است 9‌تنها واقعی در داخل اعتقادات شیعه منطقی در داخل فقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ساحت‌های دینی تمایز‌های ابتدایی را همراه خود سایر مذاهب اسلامی به رخ می‌کشد. اگر امامت را به دلیل اندیشه شیعی کنار کنیم یک چیز به دلیل آن قرار است نمی‌ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این افتقار از حداکثر اندیشه شیعی به حجت به‌واقع خبر به دلیل این می‌دهد کدام ممکن است شاهرگ حیات ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفتی شیعی به حجت الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعبیری به وحی الهی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایی نه به دلیل حاکمیت روح توحید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اندیشه است، 9 آنکه این خواستن سیگنال نقطه ضعف اندیشه شیعی شمرده شود. منطقی سیگنال حاکمیت روح بندگی {در این} مسکن است کدام ممکن است انسان جدای به دلیل خدا هیچ است. درواقع این دیگران هستند کدام ممکن است نیاز به {پاسخ}‌گوی این پوچی به رخ بر تافتن خویش به دلیل درگاه خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت‌های برگزیده شده او می رود باشند. همراه خود عنایت به این مطلب بالطبع دستور اضطرار به حجت در داخل هندسه‌ی معرفتی شیعه جایگاه متمایزی می‌یابد ناشناخته در دسترس بودن قدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت حجت‌های الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سوی نه نبود فهم عمیق به دلیل نیازهای شخصی سبب بی‌توجهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوتاهی نسبت‌به حجت‌های الهی شده به‌گونه‌ای کدام ممکن است تنوع از حجت‌های الهی در کل گذشته تاریخی را به مسکن مخفیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیبت کشانده، این ناسپاسی سیگنال ناسپاسی نسبت‌به افرادی که وابستگی تمام به آن قرار است‌ها داشتند {کار} را به‌{جایی} رسانده کدام ممکن است یازده امام شیعه را به مبایعه نامه رسیدند.

وی افزود: به‌تذکر می‌رسد یکی در میان علل بسیار مهم غیبت، بی‌توجهی مردمان نسبت‌به امام عصر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدی این غفلت سترگ قابل انتساب به نبود فهم اضطرار به حجت الهی است. مردم کدام ممکن است معرفتشان به حجت الهی معرفت سطحی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت الهی را انسانی چون شخصی می‌دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سوی نه نیازهایشان را منحصر در داخل خبره را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشگاه لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن می‌بینند روش صحیح مضطر حجت الهی باشد یا نباشد. به دلیل چنین مردم نمی‌تواند توقع پایمردی بر {مسیر} ولایت داشت، این ناسپاسی سزایی جز در اطراف مورد توجه قرار گرفت‌افتخار داشتن معصوم به دلیل آنان ندارد. به همان اندازه این اضطرار توجه نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت نجات‌دهنده انحصاری تلقی نشود، مورد نیاز نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای باور {زودتر} فرج اقدامی صورت نخواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستانی رو به آسمان است بلند نخواهد شد، به همان اندازه ظهورش را 9 به دلیل روی سیری کدام ممکن است به دلیل روی عطش توصیه کنند.

وی در رابطه با ساحت‌های اضطرار به حجت در داخل فرهنگ سازی اجتماع تصریح کرد: در داخل زیارت گروه کبیره می‌خوانیم «قادة الأمم»، قیادت آن قرار است است کدام ممکن است انسان ورودی برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکب را پایین بالا خویش بکشد، در مقابل سّوق کدام ممکن است انسان مرکب را ورودی بیندازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را به دلیل پایین براند. هر کدام، مرتب سازی راهبری است. با این وجود روش‌ی راهبری حجت‌های الهی به دلیل شکل از قیادت است. آیت‌الله جوادی آملی ذیل این فراز به دلیل زیارت گروه می‌نویسند کدام ممکن است انبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران الهی قائد افراد هستند 9 سائق آن قرار است‌ها، در نتیجه خودشان بسیار به دلیل ورودی می‌الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مردمان می‌گویند می توانید داشته باشید نیز پایین بالا ما بیاید 9 این‌کدام ممکن است خودشان بسیار بایستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگویند راهی که در آن اینجا است می توانید داشته باشید بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواظب باشید منحرف نشوید ما بعداً می‌آییم. رویکرد اهل‌بیت این‌گونه است. امیرالمؤمنین می‌فرمایند مردمان ما به هیچ وجه می توانید داشته باشید را به امری وادار نکردیم مگر این‌کدام ممکن است در گذشته‌به دلیل می توانید داشته باشید آن قرار است را حرکت کردیم می توانید داشته باشید را به دلیل هیچ‌یک چیز بازنداشتیم مگراین‌کدام ممکن است از قبلً انگشت خودمان را به دلیل آن قرار است بازداشتیم.

آل بویه در داخل شکسته نشده اظهار داشت: آیت‌الله جوادی آملی در داخل شکسته نشده منطقی سازی فراز «قادة الأمم» قیادت را عام می‌دانند کدام ممکن است جای می دهد مدیریت مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار می‌شود، یکسان گونه کدام ممکن است امم عام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت‌های گوناگون را دربرمی‌گیرد به همین دلیل {هر} امتی در داخل هر بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی به دلیل فیض مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار بهره‌مند شد به دلیل برکت وجودی ائمه اطهار است. سرش آن قرار است است کدام ممکن است آن قرار است پیشوایان آفتاب، مجاری هرگونه فیض تکوینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریعی خداوند هستند. حجت الهی بندگان را در داخل تمام شئون زندگانی‌شان راهبری می‌تدریجی. مسیری کدام ممکن است آن قرار است‌ها را به عملکرد آفرینش می‌رسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمود اخروی آن قرار است بهشت را زمانی شأن می‌تدریجی. امیرالمؤمنین می‌فرمایند انت قائد المؤمنین علل جنت لیکن این راهبری به می‌زنید محقق می‌شود کدام ممکن است {شرایط} را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه‌هایش فراهم شود. اگر {به هر} دلیلی مردمان حجت الهی را تنها واقعی گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین‌های اجتماعی قابلیت راهبری او می رود را نداشته باشند این راهبری به‌صورت تشکیکی به کاهش می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمود حاکمیتی آن قرار است ممکن است به طور اضافی به‌{جایی} برسد کدام ممکن است امام در داخل {زندان} باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمان جور بر مسند حکمرانی.

این پژوهشگر گذشته تاریخی اسلام عنوان کرد: {هر} گروه‌ای بر مبنای فلسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناختی کدام ممکن است به دلیل شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است باشی دارد برای دستیابی آرمان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اهداف} شخصی اقدام به اصل‌پردازی پوشش‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری بایدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبایدها می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قواعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای قانونی مورد نیاز شخصی را استخراج می‌تدریجی. حتی جوامع غیردینی نیز نادانسته به مکتبی معتقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پای‌بند هستند. بعد از همه ممکن است به طور اضافی نظریات پوشش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالطبع رهنمودهای قانونی انگشت رهنمودهای قانونی انگشت‌خوش اصلاح کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعقیب شوند ممکن است به طور اضافی آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاها نادرستی اصل‌ای را پس‌به دلیل تحویل داد قرن به رخ بکشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشمندان گروه را به اصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش اخیر وادارد قوای دولت گروه اعم به دلیل مقررات‌گذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجری کدام ممکن است درواقع مجریان واقع بینانه‌شده است بعد از همه ممکن است به طور اضافی نظریات پوشش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالطبع رهنمودهای قانونی انگشت‌خوش اصلاح کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم شوند ممکن است به طور اضافی آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاها نادرستی اصل‌ای را پس‌به دلیل تحویل داد قرن به رخ بکشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشمندان گروه را به اصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش اخیر وادارد قوای دولت گروه اعم به دلیل مقررات‌گذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجری کدام ممکن است درواقع مجریان واقع بینانه شدن اصل‌ها در داخل زمینه ورزشی گروه‌اند بسته نرم افزاری به التزام ایشان به این پوشش‌های عمومی مشکل می‌کنند گروه را در داخل مسیری کدام ممکن است برای شخصی شناخته‌است پیش برند اگر چشم انداز‌مان به گروه حداقلی باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را ابزاری اجتماعی برای در دسترس بودن {اهداف} مادی بدانیم بازهم همراه خود مسائل متعددی برخورد با هستیم جدی آن قرار است در داخل نبود ملایم‌افزار مشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزه به دلیل خطاست ناچار به دلیل آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاهای مکرر هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان یک نتیجه پیچیدگی امتیازات اجتماعی این آزمون‌ها دیر {پاسخ} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه قرن گروه‌ای را بازگشت به می‌شبیه این مسئله در داخل چشم انداز‌هایی کدام ممکن است مرتب سازی حیات غیر سکولار برای گروه قائل‌اند پیشرفته‌تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمون‌های ناممکن هر دو دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر {پاسخ} اگر گروه دینی به این ادراک رسید کدام ممکن است عملکرد آفرینش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندگی بوده‌است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام لایه‌های مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به سایه بندگی بگیرد نه وضع فوق العاده کاملاً متفاوت می‌شود مسکن بشر مسکن بشر کدام ممکن است همواره در داخل بستر اجتماع رئوس مطالب‌شده است روش صحیح روح بندگی می‌یابد درحالی‌کدام هرکدام فاز به دلیل خدای سایه {هر} فاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل خدایی سایه پذیرفته اخلاقش به دلیل اندیشه انسان‌محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادش به دلیل خدا کشف کردن سرمایه اتومبیل‌ای کدام ممکن است فرمانش کدام ممکن است فرمانش به سوی مورد توجه قرار گرفت نیروی محرک به سوی نه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ‌ها {هر} خوب ساز به صورت جداگانه‌ای می‌زنند اگرچه برای دوم‌ای آفرینش است روی خیابان بوده باشد یا نباشد دوامی نمی‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مکان تعطیلات نمی‌رسند حتی در داخل خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر هم رویداد داخل‌اش هماهنگ شود کدام ممکن است هم این‌کدام ممکن است این هم نشدنی است در داخل دوری از خیابان غالب توانمندتر احتمالاً خواهد بود چراکه نتوانسته به محبوبیت صحیحی به دلیل خویش برسد گروه کنونی بشر حاصل قرن‌ها پایه دوانی نظام‌های ذهنی شیطانی است به تعبیر امیرالمؤمنین این‌ها {شیطان} را ملاک خویش قرار دادند {شیطان} هم آن قرار است‌ها را فریب شخصی قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل روده ها‌هایشان تخم گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوجه‌هایش را بر سینه‌هایشان پرورش داد افرادی که حجت الهی را جدا گذاشتند تحمل سرپرستی {شیطان} درآمدند او می رود را ملاک قطعا ارزش آن را دارد‌های شخصی قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شیطان} هم به‌خوبی به دلیل آنان بهره جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل ایشان به‌عنوان طلای جستجو توانایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت‌ها در کل عصر‌ها استفاده بیشتر از کرد قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قواعد خویش را در داخل روده ها‌هایشان پایه در داخل راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نظام‌های ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را کدام ممکن است جوجه‌های این تخم‌گذاری شوم بوده اند راه اندازی این مولود نحس عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم‌تر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌کم شدن {مبانی} اندیشه‌ای جهان مادی شدن.

مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت مردمان

وی افزود: امام رسالت‌هایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار مهم‌ترین آن قرار است‌ها راهبری گروه است امیرالمؤمنین در داخل خطبه‌ای این رسالت‌ها را برشمردند نخستین رسالتی کدام ممکن است حضرت برمی‌شمرد شغل امام در داخل مقام خیرخواهی گروه است امام گروه در داخل نصیحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعظ عالی به دلیل هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود بعد از همه این مشکل طبق آن قرار است‌یک چیز است کدام ممکن است خدا به‌عهده او می رود گذاشته‌است امام بر طبق خواست خدا گروه را راهبری می‌تدریجی 9 طبق هواها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوس‌ها، گاه خوب سفارش به‌جا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {صحیح} تولید گروه‌ای را به دلیل گزند فتنه‌ای عظیم می‌رهاند مدیریت امام هم ساحت‌های {مرتبط} همراه خود مسکن دنیوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد جسمانی انسان را فرامی‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بعد غیر سکولار او می رود را.

هدایت‌گری امام در داخل کل شما مناسبات گروه

این درک پژوهشکده بلند مدت براق در رابطه با اینکه باری کدام ممکن است حجت خدا بر دوش خویش واقعاً احساس می‌تدریجی جاری افزایش ایمان خدا در داخل کل شما فرهنگ سازی‌های مسکن است اظهار داشت: در داخل برهه‌هایی کدام ممکن است حجت‌های الهی سودآور به تشکیل حکومتی شده‌اند هدفی جز این نداشته‌اند احتمالاً اهتمام پایه گروه ایمانی مراعات حلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسک دینی باشد یا نباشد لیکن توسط می آید قدر ارزشی بین مشارکت در خوب واجب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز نخست است تصمیم تحت سلطه در داخل پی علم ایمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنانچه به مشاهده ما را نیز اقامه کرد اقامه ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاریگر ایمان سازد بستری برای هدایت {خودکار} اندیشه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌ها به سوی پرستش اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم ساخته‌است رسالت حجت الهی در داخل مسند اجتماعی حاکمیت اصولاً ناظر به اقامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستر بسترسازی برای ایمان‌{داری} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به مناسبات گروه را به‌نحوی مهندسی تدریجی کدام ممکن است حتی ساختار محل اقامت‌ها به‌سود ایمان‌{داری} انعطاف پذیر به‌سود ایمان‌{داری} به‌صورت ایمان‌{داری} پشتیبانی تدریجی 9 آنکه شخصی مانعی برای همه زمانها ایمان‌داران نباشند امیرالمؤمنین در داخل فرمایشی عملکرد شخصی را به دلیل عهده‌{داری} حکومت 9 به دلیل روی امکانات‌طلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت‌اندوزی منطقی به‌خاطر احیای مظاهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان سیگنال‌های ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام سرزمین‌ها می‌داند امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروتی کدام ممکن است اگر حکومت اسلامی در داخل دسته تحت سلطه است به دلیل یکی از بهترین ابزارهای اوست احیا کردن چشمه {جوشان} ایمان در داخل دل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری‌سازی آن قرار است در داخل کل شما مناسبات اجتماع آری نمی‌توان پیشرفت انسان در مسیر درست حرکت کنید پرستش را به رفتارهای شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادت شخص خاص {محدود} راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل پرستش اجتماعی غافل بود گرانبها {حرکت} جمعی اظهارات در مسیر درست حرکت کنید پرستش قابل‌بررسی همراه خود عبادت شخص خاص نخواهد بود چنانچه گروه‌ای به دلیل حکومت الهی بهره‌مند باشد یا نباشد به بهره‌مندی به دلیل ایمان‌{داری} مخلوط ای جمعی خویش می‌رسد کدام ممکن است تمایز آن قرار است همراه خود سایر جوامع به‌سان تمایز برپایی نماز جماعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز فرادی است انسان در کل قرن‌ها خودکامگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفراز بالا لمس کردن نیاوردن به سمت حجت‌های الهی مسکن شخصی را تلخ ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن هزینه مربوطه‌های قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدا شدن عصر‌ها باقی مانده است به عملکرد‌های خویش انگشت نیافته‌است پایه غالب این ناکامی روح غیر توحیدی تحت سلطه بر اصولاً این آرمان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی که در آن‌رفع‌ها است بعد از همه به دلیل خطاپذیری اطلاعات بشری نیز {نباید} تحویل داد عمر انسان منع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتی برای آزمون‌وخطا مکاتب مختلف {اخلاقی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ندارد آزمون‌هایی کدام ممکن است تخصص {هر} خوب به دلیل عصر‌ها زمان می‌برد هیچ نسلی هم قرار نخواهد بود فدایی عصر‌های دگر باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند به مدیریت است کدام ممکن است یکی از بهترین نظام اجتماعی را در داخل فرهنگ سازی اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم اقتصادی پیش رویش بگذرد ارتش کدام ممکن است به پشتوانه وحی به دلیل افق‌های ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ همراه خود سامانه انسان برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصمت اطمینان صحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مهر عصمت اطمینان صحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درستی یافته‌است.

یکی در میان علل بسیار مهم غیبت، بی‌توجهی مردمان نسبت‌به امام عصر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدی این غفلت سترگ قابل انتساب به نبود فهم اضطرار به حجت الهی است

هدایت‌گری امام در داخل مصونیت بخشی در داخل بهره‌برداری به دلیل نعمت‌ها

وی افزود: شکل از مورد توجه قرار گرفت به بهره‌گیری به دلیل جهان قابل انتساب به شکل از ادراک انسان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است باشی است مورد توجه قرار گرفت بهره‌برداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودخواهانه به دلیل جهان ودید بهره‌برداری {صحیح} به دلیل نعمت‌های جهان در مسیر درست حرکت کنید عبودیت {هر} خوب به دلیل آثار کاملاً متفاوت راه اندازی می‌تدریجی ایمان تنها واقعی ابزار سعادت اخروی نخواهد بود منطقی در داخل پی اینجا است کدام ممکن است انسان در داخل حیات دنیوی خویش نیز سعادتمند باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یکی از بهترین رویکرد قابل دستیابی مسکن تدریجی اساساً حیات اخروی او می رود به این مسکن دنیوی گره‌خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاصل کیفیت بالا مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} دنیاست به دلیل نظرگاه ایمان عالم ایمان عالم تکوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریع در داخل توافق صددرصدی هستند هر کدام تصویری آینه ای خوب واقعیت در داخل 2 آینه هستند به همین دلیل دارای جهان وطنی انسان نیز ابزار دارد حجت الهی همراه خود بیدارسازی اندیشه‌های خفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفا سازی توانایی ها همراه خود پی‌ریزی ارتش هماهنگ زمینه‌های پیشرفت حداکثری اشخاص حقیقی گروه را فراهم می‌سازد به دلیل سوی نه توافق در میان هدایت‌ها {جنبه} شخص خاص دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی {جنبه} اجتماعی تحت سلطه الهی در داخل پی آن قرار است است کدام ممکن است به همان اندازه ضمن فراهم‌آوری زمینه‌های بهره‌گیری {صحیح} انسان به دلیل نعمت‌های الهی این تنعم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما استعدادهای او می رود را در داخل او می رود را در مسیر درست حرکت کنید عملکرد آفرینش انسان به {کار} اندازد تمایز متنوع است بین گروه‌ای کدام ممکن است آرمان‌های متضاد {حرکت}‌های متضاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام‌سازی های نگران همراه خود هم را تعیین کنید اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه کدام ممکن است حول محور توحید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت خدا تعیین کنید گرفت.

آل بویه خاطرنشان کرد: روزی خوب گروه به دلیل نظرگاه حاکمیت در داخل یکی از بهترین مکان قرار دارد کدام ممکن است به دلیل حیث ملایم‌افزار نظام‌سازی برخوردار به دلیل پشتوانه صحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط می آید {مدیریت} دولت دارای مدیریتی توانمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید باشد یا نباشد حالا اگر بخواهیم گروه‌ای را فکر کن کدام ممکن است می‌خواهد به دلیل {هر} حیث در مسیر درست حرکت کنید عملکرد آفرینش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه خدا به دلیل او می رود درخواست شده است پیش برود ناگزیر به دلیل خواستار مدیریت هستیم تعیین‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولت تعیین‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل بی‌تهدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید معصوم باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الا ممکن است به طور اضافی {هر} تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات خطای او می رود مرحله گروه قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبب انحرافی به یادماندنی شود لذا در داخل زمان‌هایی کدام ممکن است حاکمیت در داخل انگشت رهبران الهی بوده رئیس به راهبری‌های پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایتی بسنده نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامان‌دهی نبردها به همان اندازه قطع خراج را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به ضعفای گروه عملکرد‌آفرین بوده‌است حجت‌های الهی هرگاه مجال اعمال حاکمیت جوامع را داشته‌اند سعی کرده‌اند به همان اندازه کل شما مسکن گروه را سازگار با عملکرد آفرینش شأن سازند گروه کدام ممکن است بر محور حجت الهی تعیین کنید گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود طاعت او می رود اداره می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بازارش هم صحنه پرستش خدا نقشی مسجد کم دارد این {مدیریت}‌ها در داخل زمینه‌های گوناگون دولت بوده‌است.

در دسترس بودن ایمنی

وی افزود: یکی در میان {وظایف} ابتدایی {هر} حکومتی برقراری ایمنی است با بیرون ایمنی هیچ اقدامی در داخل حکومت به ثمر نمی‌نشیند جنگیدن دشمن خارج از کشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر جای شخصی نشاندن برهم‌زنندگان داخل {اهمیت} برعهده حکومت به دلیل حضرت امیر در داخل خطبه جنگیدن دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن‌سازی راهی که در آن‌ها را به دلیل {وظایف} تحت سلطه برمی‌شمرد آن قرار است حضرت در داخل نامه‌شان به معاویه نیز این شغل تحت سلطه را اشاره کردن می‌کنند به همان اندازه حاکمی بر بالا گروه نباشد نبرد همراه خود دشمن تعیین کنید کدام ممکن است نمی‌گیرد. امیرالمؤمنین پس‌به دلیل نبرد همراه خود خوارج فرمود ای مردمان من خواهم کرد بودم کدام ممکن است توجه فتنه را کور کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کسی} جز من خواهم کرد بر آن قرار است جرأت {نداشت} بعد به دلیل آنکه تاریکی فتنه‌ها کل شما‌جا را فراگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی‌ها رو به فزونی گذاشت بعد از همه می‌توان مرزهای ایمنی را فراتر به دلیل جغرافیای میدان دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را جای می دهد حفاظت به دلیل مرزهای ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیدتی گروه نیز دانست.

اقامه احکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوری

این پژوهشگر گذشته تاریخی عنوان کرد: فضل بن شاذان در داخل تعلیمی به دلیل زبان امام رضا (ع) اظهار داشت، در میان علل راه اندازی اولی‌الامر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل به اطاعتشان را شنیدم کدام ممکن است به دلیل جمله آن قرار است‌ها قوام یافتن در داخل قوام یافتن مراعات سه حدود تصمیم گیری‌شده الهی است به تعبیر حضرت وقتی برای گروه‌ای حکمی معین می‌شود این تصمیم با بیرون مسئولی امین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظر دولت نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوامی نمی‌یابد چراکه هیچ شخص خاص به‌خاطر دیگران به دلیل لذت بردن‌ها منفعت‌های شخصی تحویل داد نخواهد کرد اقامه حدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوری یکی در میان رسالت‌های بسیار مهم تحت سلطه الهی است در داخل پرتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای احکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود الهی است کدام ممکن است گروه اقامت می‌ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزاحم مزیت اسباب فتنه‌انگیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درگیری}‌ها نمی‌شود امیرالمؤمنین یکی در میان رسالت‌هایی کدام ممکن است برای تحت سلطه برمی‌شمرند ستاندن حق مظلوم به دلیل ظالم به دلیل باشي نوع به همان اندازه فردا نیکوکار در داخل استراحت باشد یا نباشد این شغل در داخل نامه حضرت به معاویه نیز تاکید شده‌است چه کسی است در داخل محبوبیت احکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای {صحیح} آن قرار است‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت جرم کیفری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات مقدر الهی قابل قیاس همراه خود حجت الهی است در داخل زیارت ندبه اهل‌بیت را همراه خود عنوان قضات الاحکام می‌خوانیم او می رود امین ایمان خداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدای متعال ایمان را به او می رود تفویض فرمود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرام آن قرار است‌یک چیز است کدام ممکن است او می رود تصمیم گیری تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاد آگاه‌ترین انسان به حدود راهنما الهی کنار حجت الهی {کسی} واجد حتی یکی در میان این شاخصه‌ها نخواهد بود به همان اندازه فرصتی داشته باشد به‌درستی تصمیم گیری کنند اجرای {صحیح} رهنمودهای قانونی شریعت نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات متخلفان آنچه ممکن است باشد ابزارهای بازدارنده‌ای هستند به همان اندازه جلوی عصیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نافرمانی به سمت خدای متعال را بگیرند همراه خود مورد توجه قرار گرفت نه شخصی اجرای احکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود الهی بسترساز شیوع سهل‌تر پرستش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی مصیبت معصیت پروردگار می‌شوند.