گفتگوی پوتین همراه خود شولتز: کی یف مذاکرات صلح را به تعویق انداخت – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز جمعه در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلفنی همراه خود اولاف شولتز، صدراعظم آلمان اظهار داشت: رژیم کی یف می خواهند تأخیر مذاکرات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها در داخل مذاکرات دوجانبه بیشتر و بیشتر ای غیرمنطقی است.

کرملین اظهار داشت کدام ممکن است پوتین به شولتز اظهار داشت کدام ممکن است کی یف همراه خود فراهم کردن ایده ها غیر متوسط تر، مذاکرات را به تعویق می اندازد.

اطلاعیه کرملین افزود: پوتین شولتز را به همین دلیل آمادگی مسکو برای یکپارچه خواستار بهترین راه رفع در داخل اوکراین بر ایده اصولی کدام ممکن است پذیرفته است مطلع کرده است.

سخنگوی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آلمان در داخل اطلاعیه ای معرفی شد کدام ممکن است شولتز به همین دلیل پوتین درخواست شده است به همان اندازه نیازمند کوره بس در داخل اوکراین شود. صدراعظم آلمان به همین دلیل پوتین خواست به همان اندازه سناریو بشردوستانه را تقویت بخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین راه رفع دیپلماتیک در داخل اوکراین را پیش ببرد.