گروه ملل آرزو کرد تحقیقات فشرده کسب اطلاعات در مورد اوکراین شد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانآسوشیتدپرس گزارش می دهد کدام ممکن است افسران سیاسی گروه ملل همراه خود گفتن تلفات عظیم غیرنظامیان در داخل اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب تن محل اقامت، دانشگاه، بیمارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های غیرنظامی نه، آرزو کرد تحقیقات فشرده شدند.

«رزماری دی کارلو، دبیرکل گروه ملل متحد {در این} نشست ذکر شد: «رهنمودهای قانونی بین‌المللی بشردوستانه صراحتاً حمله ها بلافاصله به غیرنظامیان در داخل عملیات‌های ارتش را ممنوع می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی ممکن است را اطمینان می‌تنبل.» در داخل شورای ایمنی گروه ملل متحد در داخل سیب بزرگ روز پنجشنبه.

خوب مقام گروه ملل ذکر شد: «حمله ها روز به روز زیادی به شهرهای اوکراین {حمله} می‌کنند».را انتخاب کنید و انتخاب کنید همینطور گزارش‌ها نتیجه در در حال مرگ غیرنظامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} به زیرساخت‌های غیرنظامی می‌شود.»

افسران گروه ملل این {کار} را روزی مشارکت در دادند کدام ممکن است “واسیلی نبنزیافرستاده روسیه در داخل گروه ملل متحد روز پنجشنبه در داخل نشست شورای ایمنی گروه ملل ذکر شد کدام ممکن است کشورهای غربی تجزیه و تحلیل این ملت به دلیل سناریو انسانی در داخل اوکراین را نامناسب رمزگشایی می کنند.

فرستاده روسیه در داخل شورای ایمنی گروه ملل ذکر شد: ما دلخوری کردن های گروه ملل را نزدیک به فاجعه انسانی تخصصی ایجاد می کند برخی {مناطق} اوکراین اتفاق می افتد، همدست هستیم.

واسیلی نبنزیا وی ذکر شد: غیر از سناریو پناهجویان، تجزیه و تحلیل‌های در میان پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌ها به‌ویژه در داخل غرب بیشتر مبتنی بر کارزارهای اطلاعاتی نادرستی است کدام ممکن است به دلیل تحریک کردن عملیات ارتش ویژه روسیه در داخل اوکراین اجرا شده است. نبنزیا او می رود معرفی شد کدام ممکن است او می رود را به درجه بالاتری می برد.