گام بزرگ بعدی دولت سیزدهم در پیشروی دیپلماسی انرژی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، فعال شدن دیپلماسی انرژی یکی از محورهای اصلی کار وزارت نفت در دولت سیزدهم است.

در همین راستا در چند ماه اول دولت سیزدهم به مدت پنج سال به امضای وزیر نفت در سفر دکتر دکتر رسید. قرارداد مبادله گاز ترکمنستان با آذربایجان در ترکمنستان امضا شد.

بر اساس این قرارداد، حدود 1.5 تا 2 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان از ایران به آذربایجان منتقل می شود و ایران بخشی از آن گاز را به عنوان هزینه حمل و نقل یا مبادله خارج می کند. نکته اصلی در مورد این قرارداد عدم انجام معاملات مالی برای انجام آن است که اجرای قرارداد را بسیار روان و بدون دردسر می کند.

پس از یک دیپلماسی قوی انرژی، امروز وزیر نفت که برای سخنرانی در کنفرانس انرژی باکو و بازدید از نمایشگاه نفت و گاز به آذربایجان سفر کرده بود، قراردادی را با مقامات آذربایجان برای بالا بردن دو ارتفاع امضا خواهد کرد.تجارت ترکمنستان با آذربایجان دو برابر شده است. .

به این ترتیب میزان گاز صادراتی ایران دو برابر خواهد شد. وزیر نفت گفت: ایران به راحتی می تواند این میزان را 3 یا 4 برابر کند.
این یادداشت بر جایگاه ایران به عنوان یک قطب انرژی در منطقه تاکید می کند.

قرارداد تبادل گاز از یک سو به تثبیت شبکه گاز در شمال شرق ایران کمک می کند و از سوی دیگر راه را برای تبدیل انرژی ایران به کشور منطقه باز می کند.

علاوه بر این، احیای این توافق پس از یک وقفه پنج ساله و تمدید آن در عرض چند ماه، راه‌های بسته را برای دیپلماسی انرژی باز می‌کند و امکان انعقاد قراردادهای مشابه با سایر کشورهای منطقه را فراهم می‌کند.