کنکور نظام آموزشی فرزندان ما را گروگان گرفته است – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، ایمان افتخاری از اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنانی در خصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در خصوص رسمیت جدید کنکور، کارشناسان علوم کشور با مصوبه این شورا موافق هستند. تایید کنکور و خود را مسلط آن بدانند.

وی با توجه به صحت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند در تلطیف آراء نقش داشته باشد، افزود: در تصمیم شورا دو محور وجود دارد؛ این تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی است. یک محور جنبه ترویج عدالت آموزشی و محور دیگر آموزش است. شواهد عدالت آموزشی موافقان و مخالفانی دارد، اما از طرفی اکثر کسانی که در حوزه های آموزشی و علوم پایه و علوم انسانی فعال هستند، حداقل تا آنجایی که من می دانم، همین نظر را دارم. اختلاف نظرهای جزئی وجود دارد، اما اجماع عمومی یکسان است.

وی ادامه داد: تقریباً همه کارشناسان معتقدند که نظام کنونی کنکور فضای آموزش و پرورش در سه سال آخر متوسطه را به شدت مخدوش کرده و در کار آموزشی تأثیرگذار است. در واقع سیستم آموزشی فرزندان ما گروگان کنکور بوده است. این نظر در بین کارشناسان بسیار رایج است. اساتید دانشگاه و علمای کشور در مورد بسیاری از مسائل مربوط به آموزش و پرورش نظرات متفاوتی دارند. اما گلایه دارند که اکنون دانش آموز در سه سال گذشته در دست سیستم آموزشی نبوده و البته از آن بی بهره است.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه دادند: دانش آموزان برای درک بهتر ریاضیات باید مهارت های خاصی را کسب کنند که شامل درک مسائل، توانایی محاسبه، الگویابی، به کارگیری مدل، تفکر و تحلیل منطقی، حل مسئله و … بیشتر. متاسفانه در سال قبل از کنکور همه این موارد کنار گذاشته می شود و در مطالعه آزمون بازاری وجود دارد که فقط مهارت های بهتری را آموزش می دهد. اگرچه این توانایی در زندگی دانشجو و رشد واقعی آنها تأثیری ندارد.

وی ادامه داد: اینگونه است که دانش آموزان علاقه خود را به یادگیری عمیق از دست می دهند. معلمان نیز نگران عدم ورود دانشجو به دانشگاه آنگونه که باید باشد. این روند مخرب و بسیار آزاردهنده است. این با هدف نظام آموزشی ما این نیست که در آزمون مهارت داشته باشیم. وقتی این اتفاق می افتد باعث می شود سیستم آموزشی ما به سمتی برود و دانش آموزان به سمت دیگری بروند.

وی در پاسخ به سوال برخی که نسبت به حذف درس عمومی از کنکور مصوبه شورا تردید داشتند، گفت: در ورودی دانشگاه دو رکن وجود دارد: دانشجویانی که تحصیلات خود را به پایان رسانده اند و اکنون من می خواهند وارد شوند سطوح دیگر، باید در دو بعد اندازه گیری شود. یکی اثربخشی 12 سال آموزش و چند مورد از اهداف مورد نظر محقق شده است؟ دومین معیاری که سنجیده می شود، توانایی دانشجویان ورودی به دانشگاه است.

افتخاری افزود: بنابراین دو نهاد باید ارزشیابی دانش آموزان را داشته باشند. این موسسه موسسه ای است که این دانشجویان 12 سال در آن زندگی کرده اند. این نهاد باید ارزیابی کند که دانش آموز چقدر کوشا بوده و چقدر وقت گذاشته و نتایج قابل قبولی کسب کرده است. جنبه دیگر دانشگاه است که باید مشخص کند دانشجو یا داوطلب فرصت ورود به دانشگاه را دارد یا خیر.

وی ادامه داد: قطعاً وقتی از منظر کلی نگاه شود، دو نهاد نیاز به اشتراک کار دارند و ارزیابی برخی حوزه ها بر عهده آموزش عالی از جمله مسئولیت دانشجویان است. آموزش و پرورش”. یعنی توزیع کار بین موسسه میزبان و معلم دانش آموز به درستی انجام شود. اندازه گیری مبتنی بر آزمون از اهداف کلی یادگیری موضوعی دورتر است، در حالی که برخی از مهارت های موضوعی خاص – اما نه همه آنها – را می توان با استفاده از آزمون ها اندازه گیری کرد. این دو مورد منجر به تایید فرم فعلی شده است و دروس اختصاصی هم به عنوان آزمون ارزیابی می شود و هم در سوابق تحصیلی لحاظ می شود و دروس عمومی فقط در کارنامه تحصیلی است. البته باید در آینده مطالعات بیشتری برای سنجش نقاط قوت و ضعف روش های اتخاذ شده و تعدیل و اصلاحات لازم انجام شود. آنچه تاکنون با توجه به نظر کارشناسان سنجش و آموزش مطرح شده است مدل فعلی است.