کمیته فضای مجازی ایران در استان بوشهر فعال بود – خبرگزاری مهر و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات وی عصر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر گفت: تبیین و آگاه سازی جوانان بسیار مهم است و معلمان باید درک خوبی از این موضوع در دانشگاه داشته باشند.

وی دستگیری چند تن از افراد مرتبط با این تجمع را مورد تاکید قرار داد هیچکس وی در استان بوشهر گفت: بیشتر این افراد آزاد و از سران اصلی بازجویی شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر با اشاره به اینکه عده ای از سوی دستگاه کنترل فراخوان، دعوت و هدایت شده اند، افزود: این اقدامات بیشتر از موارد جلوگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه قیام اخیر در استان بوشهر از نظر امنیتی به خوبی مدیریت شد و وضعیت خوبی را در استان شاهد بودیم، افزود: در استان بوشهر فراخوانی شد اما مشکل خاصی در ضوابط زمان بندی ندیدیم. .

امنیت خوب در استان بوشهر

پورات وی با اشاره به فعالیت خوب دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و کنترلی در استان بوشهر گفت: وضعیت نسبت به سایر استان ها از نظر امنیتی خوب است و کشته و زخمی نشده است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر فعالیت ها در مشکلات اخیر از طریق فضای مجازی مدیریت می شد، افزود: کمیته فضای مجازی در استان بوشهر فعال بود و با سرپرستی استاندار شورای فضای مجازی راه اندازی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: سن افراد دستگیر شده یا کوچه و خیابان در اغتشاشات اخیر 14 تا 24 سال است و انتظار می رود خانواده ها مراقب فرزندانشان باشند.