کمک به ساخت و تجهیز خوابگاه های متاهلی در اولویت کاری صندوق رفاه است – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق دانشجویی دانشجویان وزارت بهداشت، برای ارتقای سطح رفاه دانشجویان پزشکی، دکتر علی اکبر محمدی رئیس صندوق دانشجویان وزارت بهداشت به همراه شهامی معاون پشتیبانی و مهدی نیا مدیر سرمایه گذاری صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس مشورت کرد.

در این جلسه دکتر علی اکبر محمدی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گزارشی از موفقیت صندوق رفاه در تامین زیرساخت ها و کمک به ساخت و تجهیز خوابگاه های دانشجویی ارائه کرد.

وی با اشاره به نقش مهم بهزیستی و نقش آن در سلامت جسمی و روانی دانش آموزان گفت: باید در جهت بهبود هر چه بیشتر وضعیت زندگی اجتماعی و فرهنگی دست به دست هم دهیم و مشکلات این حوزه را برطرف کنیم. و به کاهش تصادفات کمک کند. فقدان زیرساخت های فرهنگی و بهداشت روان و بدن دانش آموزان آسیب نبیند.

محمدی افزود: ما صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت تمام تلاشمان بر این است که با توجه به زیرساخت های رفاهی بیشتر و پرداخت های جزئی، فضایی را فراهم کنیم که دانشجویان بتوانند بدون دغدغه به تحصیل خود ادامه دهند. با شهریه این دانشجویان آرامش بیشتری برای آنها خواهیم داشت.

وی با اشاره به قانون حمایت از جمعیت و خانواده بر اهمیت ازدواج و ساختار خانواده در ایجاد رفاه دانشجویی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه دانشجویان ما به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سن ازدواج و مطابق با اجرای قانون جوانان هستند. مردم باید تلاش کنند تا اقدامات موثری برای رفع این مشکل مهم انجام دهند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت نیز دغدغه این مشکل را دارد و یکی از اولویت های کاری است، گفت: دانشجویان در ساخت، تجهیز و تجهیز اقامتگاه زوجین کمک می کنند. وزارت بهداشت

در این جلسه نحوه تامین اعتبار برای اجرای قانون جمعیت جوانان، ساخت، توسعه و تجهیز اقامتگاه زوجین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص تامین اعتبارات لازم و ساماندهی خوابگاه تصمیم گیری شد.