کلاه برداشتن برای پزشکان در مناطق ناآرام – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سید موسی طباطبایی در جلسه پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کشور افزود: با تصویب شورا حقوق مشترک پزشک پس از ۶ سال و همکاری با سایرین تعیین شد. ز بنفان، میانگین نتایج پرداخت مورد انتظار برای این دوره 6 ساله به دست آمده است.

وی ادامه داد: این تصمیم برای افزایش طول عمر پزشکان مناطق نیازمند، افزایش تعداد پزشکان تمام وقت از نظر جغرافیایی و کاهش پرداخت از جیب مردم، افزایش رضایتمندی مشتریان و افزایش درآمد بیمارستان ها ابلاغ شد. .

طباطبایی افزود: بر اساس این بخشنامه برای ایجاد انگیزه برای خدمت در مناطق محروم و توسعه نیافته سقف ظرفیت پزشکان این مناطق در نظر گرفته نمی شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری سلامت در ادامه تدوین استانداردها و تعرفه های خدمات سلامت بیان کرد: در موارد خاص و ضروری خدمات استثنایی آه تو اگر توسط پزشک داده شود تا 20 درصد بیشتر از این رقم خواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر سامانه جدید محاسبه راندمان پزشکان در حال اجراست و تا زمان اجرای سامانه جدید محاسبه راندمان پله ها در سال 1401 با ‘به کمک سامانه قبلی و به صورت علّی’. حسابدار پرداخت شده.

علاوه بر این، فرشته ترابی، معاون هیئت ارزیابی فناوری سلامت نیز در تدوین استانداردها و تعرفه خدمات بهداشتی کمک کرد: بهبود روند برنامه ریزی اصلاح سیاست، تبادل دارو، الزامات طرح. داروساز معاونت پزشکی آن را تدوین و موافقت اعضای قرارگاه را برای شرایط ویژه طرح فوق اخذ کرد.

وی بیان کرد: امید است با همکاری سازمان های مختلف مشکلات زیست محیطی هر چه سریعتر برطرف شود و اقدامات مناسب با استفاده از استانداردها و دستورالعمل ها انجام شود. دارو و کاهش تقاضا برای القاء.