کرواسی آموزش نظامی اوکراین در خاک خود را رد کرد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رئیس جمهور کرواسی آموزش سربازان اوکراینی در این کشور را غیرقانونی دانست.

زوران میلانوویچ رئیس جمهور کرواسی روز سه شنبه در پاسخ به درخواست وزارت دفاع ملی در زاگرب اعلام کرد: کرواسی نمی تواند سربازان اوکراینی را در خاک خود به عنوان بخشی از برنامه اروپایی اتحادیه آموزش دهد زیرا این فعالیت غیرقانونی است.

رئیس جمهور کرواسی تاکید کرد که پیشنهاد وزیر دفاع ملی این کشور در خصوص مشارکت ارتش کرواسی برای همراهی با آموزش ارتش اوکراین، شرایط نامشخص است و در این مشارکت قابل توضیح نیست، این پیشنهاد مناسب نیست. برای بررسی

میلووانوویچ یادآور شد: قانون اساسی کرواسی به وزیر دفاع اجازه چنین پیشنهادی را نمی دهد. رئیس جمهور کرواسی تأیید کرد که با توجه به اینکه اوکراین عضو اتحادیه با کرواسی نیست، قانون اساسی کرواسی اجازه نمی دهد سربازان اوکراینی در خاک کرواسی قدم بگذارند.

پیش از این وزیر دفاع ملی کرواسی پیشنهادی برای مشارکت کرواسی در ماموریت کمک نظامی اتحادیه اروپا (EUMAM) به رئیس جمهور این کشور ارائه کرده بود. این گزارش حاکی از آن است که این طرح شامل آموزش حدود 15000 سرباز اوکراینی در این اتحادیه است.