کرانچ سیم کش

جلو بازو تمرکزی

جلو بازو تمرکزی

2019-06-15

راه رفتن با دمبل

راه رفتن با دمبل

2019-06-15

کرانچ سیم کش

آناتومی بدن ( عضلات شکم )
آناتومی بدن ( عضلات شکم )
 • عضله اصلی درگیر در تمرین : عضله شکم
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیک : جداسازی
 • سطح تمرین : مبتدی
 • ابزار مورد نیاز : دستگاه سیم کش
 • نوع نیرو : کششی
 • عضلات ثانویه درگیر در این تمرین : مایل های شکمی ، دندانه ای قدامی

نحوه انجام تمرین کرانچ سیم کش :

 1. در برابر دستگاه سیم کش در حالی که قرقره در بالاترین نقطه قرار دارد و طناب به آن متصل است ، زانو بزنید. طناب را با دو دست خود گرفته و آن را در کنار صورت نگه دارید. کمی باسن خود را به عقب متمایل کرده و در کمر خود کمی قوس ایجاد کنید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
 2. حال هم زمان با ثابت نگه داشتن محل قرار گرفتن باسن و انجام عمل بازدم ( بیرون دادن نفس ) ، از کمر به سمت پایین خم شده و ماهیچه شکم خود را منقبض کنید. آرنج ها باید تا نیمه ران پا پایین بیایند.
 3. در پایین ترین نقطه لحظه ای مکث کنید. سپس هم زمان با انجام عمل دم ( داخل کشیدن نفس ) به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
 4. دقت کنید که در تمام مدت تمرین  ، فشار بر روی ماهیچه شکم قرار گرفته باشد.
 5. تا جایی که می توانید تمرین کرانچ سیم کش را انجام دهید.

نکات کلیدی :

 • برای دستیابی به نتیجه مطلوب ، باید سعی کنید این حرکت را به آرامی و با کنترل کامل انجام دهید.
 • باسن شما در طول حرکت کرانچ سیم کش باید در تماس با پاشنه پا باشد.
 • در طول حرکت باید بر روی عضلات شکم تمرکز داشته باشید ، نه بر روی مفصل ران.
 • سعی کنید از وزنه های بسیار سنگین استفاده نکنید ، زیرا این کار فشار زیادی به کمر شما وارد خواهد کرد.
آموزش اجرای صحیح حرکت شکم کرانچ سیم کش

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت شکم و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید