کتاب جهاد فرهنگی بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع) منتشر شد-خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، کتاب جهاد فرهنگی بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)ع)” اثر عباس کوثری است که به همت این پژوهشکده در پژوهشگاه فرهنگ و معارف قرآنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و در صفحه 137 منتشر شده است.

این مرکز با پژوهشگران فرهیخته و علاقمند همکاری داشت گیر از معارف درخشان قرآن و اهل بیت(ع)ع) و فرهنگ های سبک زندگی را برای ارائه مفیدترین اطلاعات در مورد موضوعات مرتبط با زمینه های شخصی، خانوادگی، اجتماعی و محیطی گردآوری می کند.

مقالات این فرهنگ لغت شامل موضوعات فرهنگی خاص است آه تو و عموم مردم زیاد با آن سروکار دارند. بنابراین برای ترویج و تقویت سبک زندگی اسلامی، لازم است آموزه های دینی مرتبط با این گونه موضوعات علاوه بر ارائه در فرهنگ لغت، به صورت کتابچه ای مستقل ارائه شود. بنابراین، با توجه به ماهیت متحول جهاد فرهنگی در معارف قرآن و اهل بیت(ع)ع) تهیه و در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

ساختار اثر

در این کتاب پس از بررسی سبک زندگی اسلامی و ارائه مبانی سبک زندگی اسلامی و زمینه های آن، جهاد فرهنگی در معارف قرآن و اهل بیت(ع)ع) تبیین و نشان دادن تفاوت های فرهنگ و علم به بررسی رابطه فرهنگ و تمدن پرداخته است.

نویسنده در ادامه این اثر ضمن بیان مبانی جهاد فرهنگی (اصول فکری و مبانی قرآنی)، ویژگی های فرهنگ اسلامی را برمی شمارد.

از دیگر موضوعات این اثر می توان به هدف جهاد فرهنگی اشاره کرد که در این مورد، راهکار اجرایی تبیین منطقی امامت اهل بیت(ع) است.ع) ساخته شده.

«مجاهدین فرهنگی» از موضوعاتی است که در این اثر به آن پرداخته شده است. در این راستا ویژگی های مجاهد فرهنگی (ایمان خالصانه، معرفت، بی علاقگی به دنیا، تحدید ارزش های مقدس، دستور کار، گسترش عدالت، معاشرت با مستضعفان، و کارشناسان تربیتی).

همچنین روش های جهاد فرهنگی، جهاد فرهنگی و تقیه و اصول اجرایی تمرین جهاد فرهنگی از دیگر موضوعات مطرح شده در این اثر است.

بخشی از نتیجه

به کارگیری مفهوم چیزی است که دستیابی به هدف را آسان تر می کند. برای جهاد فرهنگی که یکی از بزرگ ترین و مهم ترین مسائل است، برگزاری منظم جلسات و همایش های ارشادی در سطوح نخبگان و مسئولین امری ضروری و ضروری است، اجرایی با انتخاب خوب کارشناسان، اما چون این کار یکی از عناوین آیین نامه اجرایی عمل جهاد فرهنگی مواردی از قبیل: هماهنگی و همبستگی، استفاده از شخصیت های مرتبط، ایجاد جایگزین، فرهنگ سازی، ایجاد تشکل های مردمی، نقش دولت را بیان می کند.