کالری خشکبارها چقدر است؟

کالری خشکبارها در 100 گرم

 

نام ماده غذاییمقدار کالری در 100 گرم ماده غذایی
آلو بخارا خشک239
انجیر خشک خام254
توت خشک360
خرما خشک شده 296
زرد آلو خشک شده خام237
زرد آلو خشک شده پخته بدون شکر85.2
کشمش290
گلابی خشک شده262
نارگیل خشک501
هلو خشک شده خام 238
هلو خشک شده پخته بدون شکر77

دقت داشته باشید که کالری خشکبارها در هر 100 گرم از ماده غذایی است نه هر واحد غذایی

همچنین اگر دقت کنید برخی از مواد غذایی دارای انواع گوناگونی هستند که هر نوع آنها کالری متفاوتی دارد.

به عنوان مثال زرد آلو به صورت خشک شده خام و زرد آلو خشک شده پخته بدون شکر است. هر کدام از این دو نوع زردآلو دارای کالری متفاوتی در هر 100 گرم هستند.

زرد آلو خشک شده خام کالری برابر با 237 کالری دارد اما زردآلو خشک شده که بدون شکر باشد در هر 100 گرم 85 کالری دارد.

این تفاوت را می توانیم در هلو نیز مشاهده کنیم که دارای دو نوع خشک شده خام و خشک شده پخته بدون شکر است.

نکته:

در برخی از مقالات که به کالری ها اشاره می شود ممکن است که با کالری های ذکر شده در این مقاله متفاوت باشد. علت این امر ممکن است به دلیل مقادیری باشد که در هر مقاله به آن اشاره می شود. به عنوان مثال ما در این مقاله کالری هر 100 گرم کشمش را حدود 290 تخمین زده ایم اما ممکن است در مقالات دیگری به 60 کالری اشاره کنند با این تفاوت که در آن مقالات مقدار کشمش را بر اساس واحد در نظر می گیرند که هر واحد کشمش حدود چند قاشق غذاخوری می شود. بنابراین از نظر کلی این مقادیر برابر هستند و در مقادیر مختلف کالری های متفاوتی را به ما نشان می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید