کار 600 هیئت صلح و سازش در ایلام – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی محمدی وی بیان کرد: دادگستری استان در 5 ماه گذشته به لطف خداوند شاهد موفقیت های بزرگی بوده و به سمت هدف مورد نظر حرکت می کند.

وی افزود: در پنج ماه گذشته تعداد پرونده ها در استان به 66 هزار مورد رسیده است که نشان می دهد تعداد پرونده ها در دادگاه 33 درصد کاهش یافته است.

علی محمدی وی گفت: 90 درصد پرونده ها در استان به صورت الکترونیکی رسیدگی می شود.

وی ادامه داد: 14 هزار و 466 پرونده وارد دادگاه شده و به نتیجه رسیده است.

علی محمدی وی بیان کرد: همکاران ما به صورت مستمر از تمامی ادارات و مناطق بازدید داشته اند که این بازدیدها موجب این اقدام و افزایش پرونده ها در دادگستری استان شده است.

وی گفت: یکی از طرح هایی که در استان ایلام اجرا شده، شورای مدیریت قضایی استان است و تاکنون هفت جلسه شورای رهبری تشکیل شده است.