چیزهای بی اهمیت جدیدترین {حمله} موشکی به مقر موساد در داخل اربیل – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مکان اینترنتی «ریدلوی به نقل به همین دلیل دارایی ها امنیتی نوشت: در داخل {حمله} موشکی به مقر موساد در داخل اقلیم کردستان عراق سه نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید 11 نفر زخمی شدند کدام ممکن است همگی به همین دلیل اعضای رژیم صهیونیستی بوده اند. اند. 2 تن به همین دلیل کشته شدگان افسران ارشد اسرائیلی بوده اند.

کدام ممکن است مکان اینترنتی وی افزود: این {حمله} را نیاز به پیامی به کشورهای قلمرو دانست کدام ممکن است ایران {اجازه} حضور سفارتخانه های بین المللی در داخل مرزهای شخصی را نخواهد داد. تبد.

این {مراسم} ساعت 1:20 بامداد هر از گاهی مبایعه نامه سردار قاسم سلیمانی به بازو تروریست های یانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیستی برگزار شد.

ریدل به مشاوره دارایی ها، فوری پس به همین دلیل {حمله}، منصفانه آمبولانس به توضیحات امنیتی به همین دلیل اشتوتگارت آلمان در جهت قطر در داخل {حرکت} بود. ظاهراً شهروندان آمریکا برای {انتقال} قربانیان به همین دلیل هواپیمای ترابری C-130 استفاده بیشتر از کردند. مجری به همین دلیل این آمبولانس استفاده بیشتر از کرد اند.

دارایی ها ایرانی چنین می گویند سابق به افسران عراقی فقط در مورد ورزش های ضد ایرانی به همین دلیل درون ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردار اسماعیل هشدار دانش شده است قانی فرمانده سپاه قدس نیز شامل می شود می تواند باشد در داخل باره رهبران هواشناسی از قبلً هشدار دانش اند.

سپاه انقلاب اسلامی در داخل صبح روزیکشنبه قرار است به آنها بروند پایگاه جاسوسی اسرائیل در داخل اربیل را همراه خود 12 موشک بالستیک عملکرد قرار دادند. سپاه پاسداران ضمن اعتراف به پاسخگویی این {حمله} معرفی شد کدام ممکن است پس به همین دلیل جنایات فعلی رژیم ساختگی صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلامیه های زودتر مبنی بر عدم انتقام به جنایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات این رژیم، این وحشیانه عصر قبلی منصفانه وسط راهبردی بود. به همین دلیل توطئه های صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیطانی» همراه خود موشک های بسیار موثر عملکرد قرار گرفته است.