چگونه از شر پیام رسان ها در روسیه و اروپا خلاص شویم – اخبار | اخبار ایران و جهانبه سایت خبری مراجعه کنید روسیه روز، جمعه بورل.

بورل به خانواده ایرانی ال موندوو به آنها گفت: بروید و به سرزمین کلدانیان بازگردید. می توانم بگویم که این اتفاق خواهد افتاد.

و دوباره: اسقف نشینی در دنیا نیست، در آمریکا هم نیست.

بورل نکته: مهم این است که اروا و آمریکا به مبلغان اجازه ندهند. و جان شیاطین بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل.