چهارشنبه‌ای پر بازدید کنندگان سایت در داخل پایتخت/ بهبود تردد در داخل معابر کلان شهر – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر ضمن مقوله ای وضعیت امور ترافیکی معابر کلان شهر تهران در داخل روز چهارشنبه {هفتم} اردیبهشت ۱۴۰۱ اظهار داشت: همراه خود رصدی کدام ممکن است نیروی کار‌های {مستقر} در داخل وسط فرماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت معقول پلیس راهور تهران عظیم به دلیل وضعیت امور ترافیکی معابر پایتخت مشارکت در دادند، ترددها در داخل مرحله معابر در داخل جاری تعیین کنید گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش شانس مسئله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد خاصی وجود نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید موارد ترافیکی روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل جاری حرکتی را در داخل اکثر محورها را به دلیل صبح همانطور که صحبت می کنیم شاهد بودیم.

سرهنگ رنجبر اظهار داشت: بازدید کنندگان سایت در داخل آزادراه مدرس به دلیل الهیه، شیخ فضل الله به دلیل جناح، جناح در مسیر درست حرکت کنید غرب به شرق به دلیل شیخ به همان اندازه گمنام را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب به شرق نیایش به دلیل ستاری، یادگار جنوب به شمال به دلیل گلاب، آزاد استراتژی به شرق به دلیل آزادگان است.

وی اضافه کرد: موارد ترافیکی زین الدین به دلیل هنگام به همان اندازه پاسداران، جنوب به شمال آزادراه امام علی (ع) به دلیل گلشن رفیق، آزادراه چمران به دلیل {گفتگو}، آزادراه صدر به غرب به دلیل قیطریه، جنوب به شمال نواب به همان اندازه {نهم} دی، آزادراه بابایی به دلیل هنگام به همان اندازه صیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده {آزادی} به دلیل بعد به دلیل درک معین شاهد موارد ترافیکی است.

رئیس وسط فرماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بازدید کنندگان سایت معقول پلیس راهور تهران عظیم شکسته نشده داد: موارد ترافیکی در مسیر درست حرکت کنید غرب به شرق آزادراه همت به دلیل باکری، غرب به شرق آزادراه حکیم به دلیل باکری، است.